BIển Số Xe Bị Mờ Có Bị Phạt Tiền Hay Không?

BIển Số Xe Bị Mờ Có Bị Phạt Tiền Hay Không?

Nghị định 46/2016/NĐ-CP đã có quy định về mức xử phạt đối với người điều khiển xe có biển số không đúng quy định; biển số không rõ chữ, số; biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng…

Khoản 3 Điều 53 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: “Xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp”. Theo đó, biển số không đúng quy định; biển số không rõ chữ, số; biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng đều không đáp ứng về điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP đã có quy định về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm này. Cụ thể:

Điểm b Khoản 1 Điều 17 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy với mức phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng khi điều khiển xe gắn biển số không đúng quy định; biển số không rõ chữ, số; biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng;

Điểm c Khoản 3 Điều 16Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô với mức phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; biển số không rõ chữ, số; biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP đã có hiệu lực từ ngày 1/8/2016.

Từ ngày 01/8 Nghị định 46/2016/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 171.

Tin liên quan