Giới thiệu

Thâm nhập thị trường Việt Nam là một bước đi quan trọng của TATA MOTORS trong tiến trình trở thành một hãng xe tầm cỡ ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Sản phẩm của chúng tôi rất phong phú và đa dạng. Tất cả đều là kết quả của sự kết hợp hài hòa giữa hiệu suất cao, tính kinh tế và công nghệ đẳng cấp thế giới.