Xe Tải Tata | Xe Ben Tata

Xe Tải TATA 500kg

Xe Tải TATA 500kg

 • Tải trọng: 500kg
 • Thùng dài: 2.15mm
Chi tiết
Xe Tải TATA Chở Rác

Xe Tải TATA Chở Rác

 • Tải trọng: 1.620 kg
 • Thùng ben: 3.4 khối
Chi tiết
Xe Ben TATA 990kg

Xe Ben TATA 990kg

 • Tải trọng: 990kg
 • Thùng ben: 1.2 khối
Chi tiết
Xe Tải TATA 1T2 Thùng Kín

Xe Tải TATA 1T2 Thùng Kín

 • Tải trọng: 1.2 tấn
 • Thùng dài: 2700 mm
Chi tiết
Xe Tải TATA 750kg Thùng Đông Lạnh

Xe Tải TATA 750kg Thùng Đông Lạnh

 • Tải trọng: 1.2 tấn
 • Thùng dài: 2630 mm
Chi tiết
Xe Tải TATA 1T2 Mui Bạt

Xe Tải TATA 1T2 Mui Bạt

 • Tải trọng: 1.2 tấn
 • Thùng dài: 2620 mm
Chi tiết
Xe Tải TATA 1T2 Thùng Lửng

Xe Tải TATA 1T2 Thùng Lửng

 • Tải trọng: 1.2 tấn
 • Thùng dài: 2620 mm
Chi tiết