Super Ace

Xe Tải TATA 1T2 Thùng Kín

Xe Tải TATA 1T2 Thùng Kín

  • Tải trọng: 1.2 tấn
  • Thùng dài: 2700 mm
Chi tiết
Xe Tải TATA 750kg Thùng Đông Lạnh

Xe Tải TATA 750kg Thùng Đông Lạnh

  • Tải trọng: 1.2 tấn
  • Thùng dài: 2630 mm
Chi tiết
Xe Tải TATA 1T2 Mui Bạt

Xe Tải TATA 1T2 Mui Bạt

  • Tải trọng: 1.2 tấn
  • Thùng dài: 2620 mm
Chi tiết
Xe Tải TATA 1T2 Thùng Lửng

Xe Tải TATA 1T2 Thùng Lửng

  • Tải trọng: 1.2 tấn
  • Thùng dài: 2620 mm
Chi tiết